0619911380 info@visere.nl

Trainer/coach

in het onderwijs

Werk je in het onderwijs?

  • Heb je te maken met lastige onderwijsomstanstigheden:  complexe lessituaties, grote groepen of grote verschillen?
  • Heb je moeite met het vinden van je eigen effectieve lesformule?
  • Zou je meer plezier in je werk in het onderwijs willen hebben?

Als je ja zegt op deze vragen, ben je niet de enige. Veel onderwijsmensen hebben moeite met de dagelijkse lespraktijk.

Ik begeleid leerkrachten en docenten die succesvol willen worden worden in hun werk met leerlingen. Succesvolle lesgevers genieten van hun werk, hebben een goede energiebalans en creëren een situatie waarin leerlingen zich bewust ontwikkelen op intellectueel en sociaal gebied.

Maak een afspraak met me als je meer wilt weten en stel me alle vragen die je hebt.

 

Geert Zomer
06 1991 1380

info@visere.nl

Voor jou

De leerkrachten en docenten die ik tijdelijk begeleid zijn net als jij harde werkers. Ze hebben bewust gekozen voor het onderwijs. Voor de één is dat nog maar kort geleden, voor de ander al meer dan 35 jaar. Wanneer ik met ze in gesprek kom, hoor ik hoe het plezier in hun werk is afgenomen. Dat ze last hebben van de complexiteit van de praktijk en dat ze geen echte oplossingen hebben voor wat er speelt. 

Als je je herkent in deze omschrijving, raad ik je aan om nog even verder te lezen.

De mensen die ik begeleid vinden vragen om hulp en starten met een begeleidingstraject heel lastig. Ze ervaren het vaak als persoonlijk falen. Ook voelen ze zich onzeker over wat een vraag om hulp voor gevolgen gaat hebben. Wat hun leidinggevende daar van denkt of hoe hun collega’s zullen reageren. Het zijn gevoelens die actie in de weg staan en maken dat de situatie er niet beter op wordt.

Die negatieve gevoelens gaan voorbij als je de stap toch neemt.

Ik krijg vaak te horen: Wat ben ik blij dat ik begonnen ben. Had ik dit maar eerder gedaan en wat heb ik lang door geploeterd.

Door mijn manier van werken en coachen (bij jou in de klas en met behulp van video) krijg je al heel snel een nieuwe kijk op je eigen lessituatie. Je ziet wat je doet en niet doet en wat de effecten daarvan zijn. Dat is in het begin wat confronterend, maar het maakt dat je snel en gericht kunt starten met het leren van nieuw, bij jou passend gedrag.

Een traject duurt meestal een paar maanden. In het begin kom ik wekelijks langs, daarna om de twee weken.

Ik kom regelmatig leerkrachten/docenten tegen die ik in het verleden begeleid heb. Die ontmoetingen hebben altijd iets moois. We hebben intens en succesvol samengewerkt. De opbrengst is vaak meer dan alleen een professionele verandering.

Als je met vragen zit of als je me een keer wilt ontmoeten, klik dan op de knop hier onder. Een persoonlijk gesprek kan al veel voor je betekenen.

Een coach in de klas

Hieronder staat hoe ik mijn werk als coach in de klas zie en hoe ik daar vorm aan geef.

Gecoacht worden is een persoonlijke manier van leren. Het gaat om jouw beginsituatie, vragen, proces en doelen. Je gaat op reis en ik ga met je mee. Ik ben een ervaren reisgenoot. Mijn reis is geslaagd als jij je doelen bereikt.

Leren in je eigen werksituatie is de meest effectieve en rendabele manier van leren. Je werkplek is de plek waar het gebeurt. Ik kom tijdens een begeleidingstraject dan ook regelmatig bij je in het lokaal. Ik film jou in je werk. De opnames die ik maak, vormen de basis van onze coachgesprekken.

Leren op de werkplek is per definitie praktijkgericht. Jouw vragen komen voort uit jouw praktijk en de antwoorden op die vragen werken alleen als ze passen bij jou.

Naar jezelf kijken op videobeelden raakt je. Dat is in het begin spannend en confronterend. Je komt er achter dat je dingen doet en dingen laat die je niet weet en waarvan je het effect niet kent. Dat zijn geweldige ontdekkingen. Het zijn de sleutels voor je aanstaande succes.

Gecoacht worden met video maakt dat er iets verandert. Je doet ontdekkingen die je bij blijven, je leert anders kijken, je leert ander effectiever gedrag en je merkt dat je nieuwe manier van werken veel plezieriger is dan je oude. Al die veranderingen komen voort uit je eigen voelen, denken en doen. Het is jouw resultaat.

Onderwijstrainingen en workshops

Naast het coachen van leerkrachten en docenten doe ik meer. Ik gebruik mijn kennis over lesgeven, leren, veranderen en communicatie in workshops en trainingen. En ik begeleid intervisies.

De inhoud, vormgeving en duur van de training of workshop is altijd in overleg met de opdrachtgever.

Ik verzorg ook trainingen voor V&F onderwijsconsult (Didactisch Coachen) en voor de Martie Slooter Academie (De 6 rollen van de leraar).

De zes rollen van de leraar

De rol van leraar is complex. Martie Slooter bracht overzicht in die complexiteit met haar boeken en trainingen over de rollen van de leraar. In ‘De zes rollen van de leraar’ beschrijft ze effectief leraargedrag aan de hand van de volgende rollen: de gastheer, de presentator, de didacticus, de pedagoog, de afsluiter en de coach.

Ik ben als trainer betrokken bij trajecten die begeleid worden vanuit de Martie Slooter Academie.

 

Het boek

Het boek is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten over hoe leerlingen tot leren komen en wat de rol van de docent hierbij is. Dit boek biedt een schat aan informatie voor de beginnende en de ervaren docent.

 

 

 

Didactisch Coachen

De coachende rol van de leraar wordt steeds belangrijker. De traditionele leraar is niet geschoold voor deze nieuwe rol. Het vraagt om nieuwe communicatieve vaardigheden.
Didactisch Coachen is een schoolbrede methode die leraren effectief helpt bij het aanleren van die nieuwe vaardigheden.

Ik ben gecertificeerd trainer Didactisch Coachen en begeleid trajecten Didactisch Coachen in Noord Nederland.
Didactisch Coachen is een product van V&F onderwijsconsult in Zeist.

Het boek

Een prettig leesbaar, compact boek over didactisch coachen.

Onderbouwd vanuit een gedegen wetenschappelijk kader, heerlijk toepasbaar uitgewerkt voor het gebruik in de school.

 

Visie op leren en onderwijs

Een inkijkje in ‘mijn’ ideeënwereld over leren en onderwijs.

Leren is aangeboren

Leren is een natuurlijke drang die altijd in ons aanwezig is. Het is de drijfveer die ons helpt te worden wie we zijn.

Wat leren met ons doet

Alles wat we ons eigen maken in denken, handelen en voelen vormt ons referentiekader.
Naarmate ons referentiekader groter wordt, krijgt het meer invloed op ons verdere leren. Nieuwe zaken die passen bij je bestaande kader zul je makkelijk toevoegen. Nieuwe informatie die strijdig is met je bestaande kader zal weerstand opleveren en maakt een grote kans verworpen te worden.

Vertrouwen als voorwaarde voor leren

Leren begint met emotie en relatie. Leren begint met vertrouwen in jezelf en je omgeving. Dat vertrouwen maakt dat je het nieuwe toestaat, zelfs als dat tot gevolg heeft dat oude kennis minder belangrijk wordt of achterhaald.
Leren is verbinding aangaan met het nieuwe en eventueel afscheid kunnen nemen van het oude. Verbinding aangaan heeft met betekenisgeving te maken. Door de betekenis die het voor jou heeft, zit het aan je vast. Het is deel van jouw geheel.

Mijn visie op onderwijs

Ik zie onderwijs als de plaats waar vorige generaties de huidige generatie voorbereiden op de toekomst, zonder te weten hoe die toekomst eruit ziet.

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van kennis en communicatie ontstaat er een grote diversiteit. Die verschillen kunnen leiden tot onbegrip en uit contact gaan. Volgens mij krijgt de school als informatieverstrekker een steeds kleinere betekenis. Het onderwijs zal zich in mijn ogen vooral bezig moeten houden met leren leren en het verbinden van mensen, kennis en ideeën. Communicatie en communicatievaardigheden zijn daarbij van doorslaggevend belang.

Mijn missie

Mijn missie is het vergroten van de communicatieve en verbindende vaardigheden van mensen in het onderwijs, zodat iedereen weer naar school wil.

Over mij


Onderwijsmens

Ik ben een onderwijsmens. Op mijn vierde ging ik voor het eerst naar school en ik ben daar nooit meer mee gestopt. Op mijn 21e slaagde ik voor de Pedagogische Academie.

Van lesgever naar begeleider

Ik stond een half jaar voor de klas in het basisonderwijs om daarna naar een school voor vso-lom te gaan. Op die school heb ik heel veel geleerd. Over lesgeven, groepsdynamiek en individuele aandacht, over de kracht van een team en over leerlingen en hun ouders. Ik was er groepsleerkracht en vakleerkracht, later stagecoördinator en weer later bovenbouwcoördinator. Als bouwcoördinator was ik nauw betrokken bij een tweejarig scholingstraject (oso) voor het hele team. Ik deed mijn eerste ervaringen op met het begeleiden van collega’s en deed mijn eerste training op dat gebied.

Begeleid worden
Op deze school kwam ik ook voor het eerst in aanraking met video-interactiebegeleiding. De psycholoog van de school volgde de opleiding. Ik ben tijdens twee trajecten door haar begeleid. Wat ik toen heb geleerd weet ik nu nog en ik doe er nog steeds mijn voordeel mee.

Doorgroeien in begeleiden

In 2002 begon ik aan een nieuwe baan op een school voor vso-zmok. Ik deed de opleiding voor video-interactiebegeleider, daarna voor opleider in school en daarna een master sen coachen. Ik begeleidde vele tientallen collega’s en leerlingen met en zonder video. Ook begeleidde ik een aantal jaren verschillende teams tijdens intervisiebijeenkomsten en was betrokken bij allerlei leer- en veranderingsprocessen binnen afzonderlijke teams en in de organisatie.

Ontslag nemen en een bedrijf starten

In 2011 besloot ik om mijn baan op te zeggen. Het was een mooie baan en ik had het naar mijn zin, maar ik had het gevoel dat er meer moest zijn. Ik startte mijn eigen bedrijf: Visére. Een bedrijf dat zich richt op het begeleiden van mensen in het onderwijs. Mensen in voor hen complexe situaties, die behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning door een praktische coach met een brede onderwijservaring.

7 jaar later
Het leven als zelfstandige bevalt me enorm. Ik kreeg het vertrouwen van veel onderwijsmensen, klassen en scholen en kon daardoor van betekenis zijn. Uit verlangen naar meer deed ik de opleiding Didactisch Coachen. Opnieuw ontdekte ik de krachtige invloed van communicatie op leren. Sinds 2016 ben ik één van de gecertificeerde opleiders van V&F Onderwijs Consult.
Ook ontdekte ik dat ik mijn kennis over leren, ontwikkelen en communicatie prima kon gebruiken buiten het onderwijs. In 2013 ontstond voor die activiteiten de website www.professionalsinbeeld.nl. Ik coach ondernemers, geef trainingen in organisaties en ontwikkelde mijn eigen presentatie/communicatietraining: Spreken is Goud.
In 2018 kwam ik in contact met Martie Slooter en haar visie over de zes rollen van de leraar. Ik ben ondertussen één van de trainers van de Martie Slooter Academie.

Anderen over mij

Mijn zelfvertrouwen is gestegen
Ik heb vooral veel geleerd over de verschillende manieren van communiceren in de klas, maar ook dat het heel belangrijk is hoe je het lokaal inricht en waar je de leerlingen neerzet, zodat je als leerkracht een leerling goed kunt begeleiden, maar ook overzicht hebt op de rest van de groep. Mijn zelfvertrouwen is erg gestegen. Dat van de kinderen wilde ik ook graag laten stijgen. Ik wilde bereiken dat de leerlingen zichzelf gingen belonen en zouden ervaren dat ze het wel kunnen. Door net op een ander manier vragen te stellen lukte dat. Zonder het filmen was ik er zelf niet achter gekomen. Ik heb gemerkt wanneer je open staat voor Video Interactie Begeleiding, dat je in een korte tijd een behoorlijke ontwikkeling door kunt maken. De begeleiding van Geert ervaar ik ook als erg positief, omdat hij precies bij je aansluit op de ontwikkeling waar je op dat moment zit. Ik kon zelf ook goed aangeven wanneer ik met iets nieuws bezig wilde of als iets te snel ging.
Marijke Heijnen, leerkracht MKD
Geert heeft mij leren zien, echt zien.
Geert is een coach die met je kijkt naar wat al lukt, want daar moet je meer van doen! Met behulp van videobeelden hebben we op een prettige en vooral positieve manier gekeken naar mijn handelen en het effect hiervan op de ander. Het resultaat hiervan is in de praktijk terug te zien. Geert heeft mij leren zien, écht zien.
Nogmaals bedankt voor alles! Je bent mij enorm geholpen.

Eline Douma
Leerkracht groep 5/6
Kluinveenschool

Een fijne manier van coaching
Geert heeft mij laten zien wat er gebeurt in de klas.
Hij heeft een fijne manier van coaching, in plaats van te benoemen wat er anders moet, laat hij zien hoe de leerling reageert en waar dat van komt.
Daarna geeft hij handreikingen hoe je het anders kunt doen. In de nabespreking kan hij heel beeldend voorstellen hoe je iets zou kunnen uitvoeren, waarna je het gevoel krijgt dat het gaat werken.
Dankzij Geert heb ik geleerd dat ik meer docent was dan ik aanvankelijk dacht.

Thea Sikkema,
Docent Nederlands mbo

Groepsproces
Naar aanleiding van outdooractiviteit voor het middenmanagement van PCBO Tytsjerksteradiel:

Vaak zien we, dat bij outdoor een van tevoren vastgesteld programma wordt gevolgd. Jij verdiepte je in de deelnemers en het dagprogramma, zodat jouw activiteiten aansloten bij het dagprogramma en bij de deelnemers! Daardoor werd het groepsproces (belangrijk doel van deze tweedaagse) mede door jouw activiteiten bereikt. Men leerde elkaar kennen en bovendien was het ontspannend! Jouw aanpak kenmerkte zich door enthousiasme, flexibiliteit en functionaliteit.

Jan Sijtsema, voorzitter van het College van Bestuur PCBO Tytsjerksteradiel

Inspirerend
Geert heeft 3 speelplaatsen verzorgd op het creatief doe leerkracht festival. Toen ik Geert ontmoette wist ik meteen dat ik met een professional te maken had. En ook nog eens heel creatief op het communicatievlak. Hij straalt omdat hij doet wat hij het beste kan en dat inspireert mensen meteen. Hij weet ze uit de tent te lokken en vriendelijk te confronteren. Hij kan veel voor leerkrachten betekenen die naar zichzelf durven kijken.

Annette Wessels, Beeldend kunstenaar en trainer in creatieve beeldende technieken van De Klinker

Deskundig, integer en creatief
Geert heeft mij begeleid bij het thema transformatief leiderschap wbt het project ‘Op de Rails’. Na een intensief voorgesprek hebben we samen een plan gemaakt. Geert is meerdere keren langs geweest om te filmen, dit gebeurde op een voor mij prettige manier. Hij weet als geen ander in te zoomen op de details waarbij hij de helikopterview niet uit het oog verliest.

Belangrijkste kwaliteiten: deskundig, hoge integriteit, creatief.

Marcel Meins, Leerkracht Op de Rails (ondertussen is Marcel teamleider)

Zichtbaar resultaat
Geert heeft oog voor degene die hij begeleidt, kijkt vaak van een andere kant naar de zaak en is in staat om op een plezierige manier bij te sturen. Hij geeft inzicht in het handelen door zijn video-opnamen en laat je op die manier zien wat je zelf niet ziet. Dit levert zichtbaar resultaat op, omdat je bewuster wordt van je eigen houding en handelen. Vooral de positieve instelling en het goed kunnen luisteren heeft mij erg geholpen.

Geert bedankt!

Joris Huisinga, leerkrachtbasis onderwijs

Prettig, veilig en ervaren
Ik heb de begeleiding van Geert de afgelopen periode als verhelderend ervaren (hoe communicatie werkt en kan werken). Geert is een prettige begeleider, veilig en ervaren. Ik kijk terug op een leuke periode en kan een ieder SVIB aanraden.

Miriam Swarts, LC leerkracht bij RENN4

Concreet en behapbaar
k heb Geert leren kennen als een enthousiaste en bevlogen man, die heel goed weet waar hij het over heeft. Hij heeft me door het stellen van scherpe vragen geholpen om mijn focus naar de juiste plekken te verleggen. Door boeiende voorbeelden werden de stappen die ik wil zetten heel concreet en behapbaar. De flap waar ik alle tips en informatie heb opgeschreven, hangt nu in de kamer als reminder.

Belangrijkste kwaliteiten: vriendelijk, waar voor je geld, creatief

Mirjana Scheepens, coach/trainer van Larimares

Deskundig en integer
Geert heeft een filmopname gemaakt van een door mij gegeven training. Bij het terugkijken van de beelden heeft Geert me geholpen om scherp, kundig en constructief te zijn. De analyse heeft me veel input gegeven t.a.v. mijn leidinggevende principes.

Belangrijkste kwaliteiten: geweldige resultaten, deskundig, hoge integriteit.

Piet Jan Kuipers, Trainer/Coach van Leren in Beweging

Open en prettige sfeer
De afgelopen jaren heb ik Geert leren kennen als een deskundige collega én een gepassioneerd coach.

Vanuit de persoonlijke ambitie om mezelf te blijven ontwikkelen heb ik op mijn verzoek een aantal gesprekken met Geert gevoerd over communicatie- en denkstijlen. Deze vonden plaats in een open en prettige sfeer.

Het resultaat is dat ik tot een aantal nieuwe inzichten ben gekomen en weet hoe ik mezelf (nog) beter in m’n kracht kan zetten. Het mooie is dat ik merk dat ik hier in de dagelijkse praktijk ook concreet voordeel van ondervind.

Wernie Kamps, Leerkracht Op de Rails

Je kunt me bereiken via:

06 1991 1380 (Gezien de aard van mijn werk, zal ik niet altijd opnemen. Je kunt natuurlijk een bericht achterlaten.)

Je kunt me mailen via info@visere.nl of met het contactformulier.

Zakelijke gevens

Naam bedrijf: Visére
Naam eigenaar: Geert Zomer
Bezoekadres: Parmentierstraat 2E, 7903 TP Hoogeveen
Telefoon: 06 1991 1380
Email: info@visere.nl

Algemene voorwaarden Visére
Convenant voor SVIB

1 + 2 =